Certyfikacja

Efektywność naszej firmy opieramy na kadrze wykwalifikowanych pracowników systematycznie monitorujących surowiec i otoczenie by zapewnić najwyższą jakości oraz standardy higieniczne zgodne z normami spożywczymi i certyfikatami sanitarnymi. Nasza produkcja prowadzona jest zgodnie z zasadami HACCP, GHP, GMP.

Gwarancja jakości
Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom bezpiecznego produktu o najwyższej jakości. Posiadamy własny dział jakości, który dba o wypełnianie naszych założeń jakościowych. Kontrole jakości są przeprowadzane podczas całego procesu produkcyjnego, począwszy od przyjęcia surowca kończąc na wysyłce gotowego produktu. Nasze produkty są regularnie badane pod kątem chemicznym i mikrobiologicznym. Te analizy wykonywane są przez zewnętrzne niezależne laboratorium. Podstawę wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności stanowią wdrożone systemy oraz certyfikaty jakie posiada Elite Food.

 • HACCP
  System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. (wiki)
 • GHP
  Dobra Praktyka Higieniczna - Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225. (wiki)
 • GMP
  Dobra praktyka produkcyjna – zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii oraz innych obszarach działalności gospodarczej.
  Standardy GMP zapewniają wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu. Zapewniają również pełną kontrolę nad jakością oraz pochodzeniem surowców. Stosowanie tych zasad daje konsumentom większy poziom komfortu i pewność bezpieczeństwa produktu. (wiki)