"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu rozbudowę Zakładu Rozbioru Drobiu poprzez zakup innowacyjnych technologii współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój."

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej. "