Technologia zamrażania żywność poprzez kilkuetapowe opryskiwanie produktu czynnikiem o niskiej temperaturze.

Zamrażanie może następować w całej masie produktu lub powierzchniowo. Mięso jest mrożenie indywidualnie, warstwowo lub w postaci polibloków, następnie pakowane w pojemniki lub kartony.